Seite 3 von 152 Ergebnissen

Sortieren nach: Relevanz | Aktualität | Titel

 1.  

  A Searchable Re-encryption Storage Method in Cloud Environment

  Wang Hui / Hong Bo / Tang Junyong | DOAJ | 2018
 2.  

  Fast Aerial UAV Detection Based on Image Segmentation and HOG-FLD Feature Fusion

  Li Xiaoping / Lei Songze / Wang Yanhong et al. | DOAJ | 2018
 3.  

  Optimal Waveform Design for Smart Jamming Focused on CA-CFAR

  Xia Xingyu / Yan Li / Hao Daoliang et al. | DOAJ | 2017
 4.  

  Research on Localization Vehicle Based on Multiple Sensors Fusion System

  Xiaogang Zhu / Wei Tian / GuiZhong Li et al. | DOAJ | 2017
 5.  

  Construction and Visualization of 3D Landscape

  Pingping Liu / Zhaopan Lu | DOAJ | 2017
 6.  

  Inferring Genome-Wide Gene Regulatory Networks with GPU or CPU Parallel Algorithm

  Ming Zheng / Mugui Zhuo / Shugong Zhang et al. | DOAJ | 2017

Ergebnisse anzeigen: 10 | 20 | 50