Seite 1 von 152 Ergebnissen

Sortieren nach: Relevanz | Aktualität | Titel

 1.  

  Research on the Construction of Sports Resources Information Platform Based on Big Data

  Wang Shuangming / Shi Jianwei / Fu Shiqiu et al. | DOAJ | 2018
 2.  

  The Portable Gas Analyzer Based on the Spectrum

  Xu Shuping / Xu Pei / Dong Qiyu et al. | DOAJ | 2018
 3.  

  Earthquake Damage Predicting System of Songyuan Based on GIS

  Su Zhenjiang / Huang Meng / Xie Shaohui et al. | DOAJ | 2018
 4.  

  Advanced Dynamic Autonomous Knowledge Learning Method for Distance Learning

  Yanfang Fu / Xing Li / Xueyao Feng et al. | DOAJ | 2018
 5.  

  The Remote Control System Based on the Virtual Reality

  Su Xiaohui / Dong Qiyu / Huang Mengyao et al. | DOAJ | 2018
 6.  

  3D Target Recognition Based on Decision Layer Fusion

  Ma Xing / Yu Fan / Yu Haige et al. | DOAJ | 2018
 7.  

  Research on Method of Rapid Software Development Based on Component Design

  Hu Jingyi / Lei Juchao / Wang Yaming et al. | DOAJ | 2018
 8.  

  The Research and Implementation of 3D Scene Simulation of Camouflage

  Yu Jun / Li Zhonghua / Hu Zhiyi et al. | DOAJ | 2018

Ergebnisse anzeigen: 10 | 20 | 50