Seite 1 von 12.331 Ergebnissen

Sortieren nach: Relevanz | Aktualität | Titel

 1.  

  Transmission power system based on hybrid power

  LIANG ZHIHAI / ZHANG XINGLIN / WU CHUNYUN | Europäisches Patentamt | 2018
 2.  

  Hybrid four-gear transmission driving system

  HUI WUYIN / LIANG ZHIHAI / ZHANG XINGLIN | Europäisches Patentamt | 2018
 3.  

  Four-speed transmission driving system based on hybrid power and vehicle equipped therewith

  LIANG ZHIHAI / ZHANG XINGLIN / WU CHUNYUN | Europäisches Patentamt | 2018
 4.  

  Four-gear transmission power system based on hybrid power

  LIANG ZHIHAI / ZHANG XINGLIN / WU CHUNYUN | Europäisches Patentamt | 2018
 5.  

  Transmission drive system with hybrid power

  LIANG ZHIHAI / ZHANG XINGLIN / WU CHUNYUN | Europäisches Patentamt | 2018
 6.  

  Hybrid-based transmission drive system

  XUE XIANG / LIANG ZHIHAI / QI SHENGXIAN | Europäisches Patentamt | 2018
 7.  

  Driving system for hybrid power transmission

  FU XIUQI / LIANG ZHIHAI / QI SHENGXIAN | Europäisches Patentamt | 2018
 8.  

  Hybrid power transmission power system and work method thereof

  LI XIAOYU / MA JING / GUAN WEI et al. | Europäisches Patentamt | 2019
 9.  

  Parallel type hybrid dynamic transmission system of armored vehicle

  LIU LEI / SUN JINWEI / OUYANG MINGGAO | Europäisches Patentamt | 2017
 10.  

  Four-wheel-driving hybrid power system

  SONG DAFENG / WANG XINMING / LI GUANGHAN et al. | Europäisches Patentamt | 2017
 11.  

  Dual-mode hybrid power transmission device

  PENG ZENGXIONG / HU JIBIN / WEI CHAO | Europäisches Patentamt | 2017
 12.  

  Power driving system for vehicle and vehicle

  LIAN YUBO / LING HEPING / ZHAI ZHEN et al. | Europäisches Patentamt | 2016
 13.  

  Power drive system used for vehicle and vehicle

  LIAN YUBO / LIU YANG / LING HEPING et al. | Europäisches Patentamt | 2016
 14.  

  Power drive system used for vehicle and vehicle

  LIAN YUBO / LING HEPING / ZHAI ZHEN et al. | Europäisches Patentamt | 2016
 15.  

  Power system of hybrid vehicle

  LIANG ZHIHAI / ZHANG XINGLIN / WU CHUNYUN | Europäisches Patentamt | 2018
 16.  

  Four-drive vehicle hybrid power system and working method

  CHEN HONGTAO / YANG JIANJUN / ZHANG XIANFENG et al. | Europäisches Patentamt | 2019
 17.  

  Hybrid electric vehicle drive transmission system and working method thereof

  MA JING / YU ZHONGGUI / LI XIAOYU et al. | Europäisches Patentamt | 2019
 18.  

  Hybrid power system and car

  ZHANG HENGXIAN / YU XUEHAO / ZHOU ZHIGUANG | Europäisches Patentamt | 2019

Ergebnisse anzeigen: 10 | 20 | 50