Seite 1 von 45 Ergebnissen

Sortieren nach: Relevanz | Aktualität | Titel

Synonyme wurden verwendet für: Deutschland

Suche ohne Synonyme: keywords:(Deutschland)

Verwendete Synonyme:

 • bundesrepublik deutschland
 • federal republic of germany
 • fr germany
 • german federal republic
 • germany
 1.  

  Niezawodnosc wagonow pasazerskich nowej konstrukcji

  Marciniak, Jozef / Bilinski, Janusz / Krawczyk, Franciszek | IuD Bahn | 1994
  Schlagwörter: Bundesrepublik Deutschland
 2.  

  Przedsiebiorstwa zwiazane z przewozami kombinowanymi w Niemczech

  Zolnierzak, Radoslaw | IuD Bahn | 1995
  Schlagwörter: Bundesrepublik Deutschland
 3.  

  Wspolczesne systemy eksploatacji kolejowych pojazdow szynowych

  Marciniak, Jozef | IuD Bahn | 1995
  Schlagwörter: Bundesrepublik Deutschland
 4.  

  Drewniane budownictwo szkieletowe na pomorzu zachodnim

  Arlet, Joanna | TIBKAT | 2004
  Schlagwörter: Pomerania (Poland and Germany)
 5.  

  Transportowe aspekty Euroregionu "Pomerania"

  Chwesiuk, Krzysztof / Perenc, Józef / Szewczuk, Adam | IuD Bahn | 1996
  Schlagwörter: Bundesrepublik Deutschland
 6.  

  Die Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen im Lichte Aleksander Brueckners

  Brückner, Aleksander | TIBKAT | 1953
  Schlagwörter: Germany
 7.  

  Zabudowy rynków : średniowieczne bloki śródrynkowe wybranych dużych miast Śla̜ska

  Czerner, Rafał | TIBKAT | 2002
  Schlagwörter: Silesia, Lower (Poland and Germany)
 8.  

  Zwangsarbeit in Leverkusen : polnische Jugendliche im I.G. Farbenwerk

  Stefanski, Valentina-Maria | TIBKAT | 2000
  Schlagwörter: Alien labor, Polish -- Germany -- Leverkusen -- History, Forced labor -- Germany -- Leverkusen -- History -- 20th century, World War, 1939-1945 -- Conscript labor -- Germany -- Leverkusen
 9.  

  Niemcy i Polska w trudnych latach 1933 - 1990 : nowe spojrzenie na dawne konflikty

  Martin, Bernd / Stempin, Arkadiusz | TIBKAT | 2004
  Schlagwörter: Deutschland, Bundesrepublik Deutschland (1949-1990), Germany, Federal Republic of Germany (1949-1990)
 10.  

  Zamki i pałace Dolnego Śla̜ska : przedgórze Sudeckie i Nizina Śla̜ska - cze̜ść wschodnia

  Łuczyński, Romuald Mariusz / Moniak, Wiesława / Łuczyński, Romuald M. | TIBKAT | 2001
  Schlagwörter: Silesia, Lower (Poland and Germany)
 11.  

  Od Bismarcka do Hitlera : polsko-niemieckie stosunki gospodarcze

  Łuczak, Czesław | TIBKAT | 1988
  Schlagwörter: Germany
 12.  

  Der gefährdete Zeuge im deutschen und polnischen Strafverfahren

  Nowak, Anja A. | TIBKAT | 2001
  Schlagwörter: Germany
 13.  

  Problemy normalizacji stosunków PRL-RFN

  Skibiński, Jerzy | TIBKAT | 1985
  Schlagwörter: Germany (West)
 14.  

  Kein Titel

  TIBKAT | 1988
  Schlagwörter: Silesia, Lower (Poland and Germany)
 15.  

  Rozwój kolei na pograniczu polsko-czesko-niemieckim

  Mazurkiewicz, Radosław | IuD Bahn | 2013
  Schlagwörter: Deutschland
 16.  

  We̜złowe problemy rozwoju socjaldemokracji niemieckiej (1847 - 1993)

  Czubiński, Antoni | TIBKAT | 1994
  Schlagwörter: Deutschland

Ergebnisse anzeigen: 10 | 20 | 50