Seite 1 von 48 Ergebnissen

Sortieren nach: Relevanz | Aktualität neu zuerst | Titel A-Z

 1.  

  Stalin Velikij. Castnye popytki issledovanija fenomena licnosti I. V. Stalina

  Liparteliani, Grigorij / Altrichter, Helmut | Online Contents | 2007
  Verlag: Steiner, Stuttgart
 2.  

  Besprechungen - The Secret File of Joseph Stalin. A Hidden Life

  Brackman, Roman / Altrichter, Helmut | Online Contents | 2004
  Verlag: Steiner, Stuttgart
 3.  

  Besprechungen - Ekonomiceskie otnosenija Rosii i svedskogo gosudarstva v XVII v.

  Saskol'Skij, Igor' Pavlovic / Troebst, Stefan | Online Contents | 2003
  Verlag: Steiner, Stuttgart
 4.  

  Besprechungen - Lenin. Eine Biographie

  Service, Robert / Altrichter, Helmut | Online Contents | 2002
  Verlag: Steiner, Stuttgart
 5.  

  Besprechungen - Imperial Ends. The Decay, Collapse, and Revival of Empires

  Motyl, Alexander J. / Altrichter, Helmut | Online Contents | 2002
  Verlag: Steiner, Stuttgart
 6.  

  Besprechungen - The Road to Terror. Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932-1939

  Getty, J.Arch / Naumov, Oleg V. / Altrichter, Helmut | Online Contents | 2000
  Verlag: Steiner, Stuttgart

Ergebnisse anzeigen: 10 | 20 | 50

Feedback