41–50 von 152 Ergebnissen

Sortieren nach: Relevanz | Aktualität neu zuerst | Titel A-Z

 1.  

  Organic Garbage Disposal Equipment Management System Based on WSN

  Freier Zugriff
  Liu Bocheng / Cao Ye / Jialei Song | DOAJ | 2018
 2.  

  An Ensemble Learning Method for Text Classification Based on Heterogeneous Classifiers

  Freier Zugriff
  Fan Huimin / Li Pengpeng / Zhao Yingze et al. | DOAJ | 2018
 3.  

  A Review on Prognostics and Health Management

  Freier Zugriff
  Hu Nannan / Su Xiaohao / Baolong Liu | DOAJ | 2018
 4.  

  Design and Development of the Mass Image Storage Platform Based on Hadoop

  Freier Zugriff
  Xiaoqing Zhou / Jiangjing Gou / Zhiyong Zhou et al. | DOAJ | 2018
 5.  

  Research of Email Classification based on Deep Neural Network

  Freier Zugriff
  Wang Yawen / Yu Fan / Wei Yanxi | DOAJ | 2018
 6.  

  Simulation of Self-similarFlowBased on Fractal Gaussian Noise Method

  Freier Zugriff
  Li Jie / Lu Ying / Tang Junyong | DOAJ | 2018

Ergebnisse anzeigen: 10 | 20 | 50

Feedback