Seite 2 von 72 Ergebnissen

Sortieren nach: Relevanz | Aktualität | Titel

 1.  

  Job to Major (J2M): an Open Source Based Application

  Haitao Liu / Dongzhao Zhou / Jiacong Zhao et al. | DOAJ | 2017
 2.  

  A Remote-Attestation-Based Extended Hash Algorithm for Privacy Protection

  Yongxiong Zhang / Liangming Wang / Yucong You et al. | DOAJ | 2017
 3.  

  Construction and Visualization of 3D Landscape

  Pingping Liu / Zhaopan Lu | DOAJ | 2017
 4.  

  Inferring Genome-Wide Gene Regulatory Networks with GPU or CPU Parallel Algorithm

  Ming Zheng / Mugui Zhuo / Shugong Zhang et al. | DOAJ | 2017

Ergebnisse anzeigen: 10 | 20 | 50