Seite 3 von 152 Ergebnissen

Sortieren nach: Relevanz | Aktualität | Titel

 1.  

  Design of Pellet Recycle Scraper System in Sand-Blasting Chamber

  Baoli Wang / Junli Wang / Zhao Zhipeng | DOAJ | 2018
 2.  

  Organic Garbage Disposal Equipment Management System Based on WSN

  Liu Bocheng / Cao Ye / Jialei Song | DOAJ | 2018
 3.  

  A Review on Prognostics and Health Management

  Hu Nannan / Su Xiaohao / Baolong Liu | DOAJ | 2018
 4.  

  Earthquake Damage Predicting System of Songyuan Based on GIS

  Su Zhenjiang / Huang Meng / Xie Shaohui et al. | DOAJ | 2018
 5.  

  Advanced Dynamic Autonomous Knowledge Learning Method for Distance Learning

  Yanfang Fu / Xing Li / Xueyao Feng et al. | DOAJ | 2018
 6.  

  Separating Signals with Specific Temporal Structure

  Yongjian Zhao / Haining Jiang / Bin Jiang et al. | DOAJ | 2017
 7.  

  Study on The Mechanical Properties of Hydrostatic Guide-way

  Enxiu Shi / Rongshen Zhang / Hailong Wang | DOAJ | 2017
 8.  

  The Remote Control System Based on the Virtual Reality

  Su Xiaohui / Dong Qiyu / Huang Mengyao et al. | DOAJ | 2018

Ergebnisse anzeigen: 10 | 20 | 50