Seite 1 von 152 Ergebnissen

Sortieren nach: Relevanz | Aktualität | Titel

 1.  

  Design of Multi-channel Temperature Control Inspection System Based on PLC

  Bi Xueqin / Zhang Liguang / Ma Xiaohui | DOAJ | 2017
 2.  

  Modeling of High-Frequency Low Voltage Power Line Carrier Communication Channel

  Li songnong / Liu Dong / Sun Hongliang et al. | DOAJ | 2017
 3.  

  Research on Low Voltage Power Line Carrier Communication Simulation Software

  Ye Jun / Li songnong / Sun Hongliang et al. | DOAJ | 2017
 4.  

  Research and Implementation of Load Balancing Technology for Cloud Computing

  Sun Hong / Wang Weifeng / Chen Shiping et al. | DOAJ | 2017
 5.  

  Research on the Construction of Sports Resources Information Platform Based on Big Data

  Wang Shuangming / Shi Jianwei / Fu Shiqiu et al. | DOAJ | 2018
 6.  

  The Portable Gas Analyzer Based on the Spectrum

  Xu Shuping / Xu Pei / Dong Qiyu et al. | DOAJ | 2018
 7.  

  Prediction of the Heat Load in Central Heating Systems Using GA-BP Algorithm

  Bingqing Guo / Jin Xu / Ling Cheng et al. | DOAJ | 2017
 8.  

  The Disease Assessment of Cucumber Downy Mildew Based on Image Processing

  Jingzhu Li / Peng Wang / Changxing Geng | DOAJ | 2017
 9.  

  Single Image Dehazing Based on Deep Neural Network

  Dewei Huang / Kexin Chen / Jianqiang Lu et al. | DOAJ | 2017
 10.  

  Evaluating Performance of Broadband NetworkBased on Indexes of TCP Messages

  Xin Wang / Yali Liu / Keguang Yang et al. | DOAJ | 2017
 11.  

  Improved Statistical Analysis Method Based on Big Data Technology

  Hongsheng Xu / Ganglong Fan / Ke Li | DOAJ | 2017
 12.  

  Design of a WSN Node for Rice Field based on Hybrid Antenna

  Huaqiang Chen / Weixing Wang / Baoxia Sun et al. | DOAJ | 2017
 13.  

  Research on Digital Holographic 3D Reconstruction Software

  Ma Jing / Fu Yanfang / Tian Penghui | DOAJ | 2018
 14.  

  A Searchable Re-encryption Storage Method in Cloud Environment

  Wang Hui / Hong Bo / Tang Junyong | DOAJ | 2018
 15.  

  Fast Aerial UAV Detection Based on Image Segmentation and HOG-FLD Feature Fusion

  Li Xiaoping / Lei Songze / Wang Yanhong et al. | DOAJ | 2018
 16.  

  Research on Robust Model for Web Service Selection

  Wei Yanxi / Yu Fan / Ma Xing et al. | DOAJ | 2018
 17.  

  Quadrotor Formation Inversion Control Method Based on Unit Quaternion

  Wang Zhongsheng / Yang Sen / Dong Hairui | DOAJ | 2018
 18.  

  Design of University Resource Website and Security Measures in IPV6

  Chunmei Li / Peng Cui / Xinke Zhou et al. | DOAJ | 2018
 19.  

  Design of Pellet Recycle Scraper System in Sand-Blasting Chamber

  Baoli Wang / Junli Wang / Zhao Zhipeng | DOAJ | 2018
 20.  

  Organic Garbage Disposal Equipment Management System Based on WSN

  Liu Bocheng / Cao Ye / Jialei Song | DOAJ | 2018
 21.  

  A Review on Prognostics and Health Management

  Hu Nannan / Su Xiaohao / Baolong Liu | DOAJ | 2018
 22.  

  Earthquake Damage Predicting System of Songyuan Based on GIS

  Su Zhenjiang / Huang Meng / Xie Shaohui et al. | DOAJ | 2018
 23.  

  Advanced Dynamic Autonomous Knowledge Learning Method for Distance Learning

  Yanfang Fu / Xing Li / Xueyao Feng et al. | DOAJ | 2018

Ergebnisse anzeigen: 10 | 20 | 50