Seite 3 von 152 Ergebnissen

Sortieren nach: Relevanz | Aktualität | Titel

 1.  

  Research on AORBCO Model and It’s Description Language

  Zhi Min / Luo Junmin / Gao Wuqi | DOAJ | 2018
 2.  

  Design and Development of the Mass Image Storage Platform Based on Hadoop

  Xiaoqing Zhou / Jiangjing Gou / Zhiyong Zhou et al. | DOAJ | 2018
 3.  

  Research of Email Classification based on Deep Neural Network

  Wang Yawen / Yu Fan / Wei Yanxi | DOAJ | 2018
 4.  

  Analysis and Compensation About Temperature Influence to Optical-Fiber Gyro Zero Bias

  Zhou Haiyuan / Yang Heng / Wang Qianxue et al. | DOAJ | 2018
 5.  

  Research on Low Voltage Power Line Carrier Communication Test Environment

  Sun Hongliang / Li songnong / Ye Jun et al. | DOAJ | 2017
 6.  

  Designing of Intelligent Parking Lot Based On MQTT

  Zhongsheng Wang / Zhichao Lian / Kang Han | DOAJ | 2017
 7.  

  Optimal Pricing for Service Provision in IaaS Cloud Markets

  Gang Fang / Zhengce Cai / Xianwei Li | DOAJ | 2017
 8.  

  Research and Application of an Intelligent Decision Support System

  Xiaoqing Zhou / Zhiyong Zhou / Jianqiong Xiao et al. | DOAJ | 2017
 9.  

  Design of Low Voltage Power Line Carrier Communication System Simulation

  Cheng Xiaoming / Ye Jun / Li songnong et al. | DOAJ | 2017
 10.  

  Research on Image Denoising Adaptive Algorithm for UAV Based on Visual Landing

  Pengrui Qiu / Xiping Yuan / Shu Gan et al. | DOAJ | 2017
 11.  

  Visualization Analysis of NoSQL Research Field Based on SCI by CiteSpace Ⅴ

  Ming He / Ying Zhang / Pixian Zhao et al. | DOAJ | 2017

Ergebnisse anzeigen: 10 | 20 | 50