1–50 von 152 Ergebnissen

Sortieren nach: Relevanz | Aktualität neu zuerst | Titel A-Z

 1.  

  Design of Multi-channel Temperature Control Inspection System Based on PLC

  Bi Xueqin / Zhang Liguang / Ma Xiaohui | DOAJ | 2017
 2.  

  Modeling of High-Frequency Low Voltage Power Line Carrier Communication Channel

  Li songnong / Liu Dong / Sun Hongliang et al. | DOAJ | 2017
 3.  

  Research on Low Voltage Power Line Carrier Communication Simulation Software

  Ye Jun / Li songnong / Sun Hongliang et al. | DOAJ | 2017
 4.  

  Research and Implementation of Load Balancing Technology for Cloud Computing

  Sun Hong / Wang Weifeng / Chen Shiping et al. | DOAJ | 2017
 5.  

  Research on AORBCO Model and It’s Description Language

  Zhi Min / Luo Junmin / Gao Wuqi | DOAJ | 2018
 6.  

  Research on Low Voltage Power Line Carrier Communication Test Environment

  Sun Hongliang / Li songnong / Ye Jun et al. | DOAJ | 2017
 7.  

  Designing of Intelligent Parking Lot Based On MQTT

  Zhongsheng Wang / Zhichao Lian / Kang Han | DOAJ | 2017
 8.  

  Optimal Pricing for Service Provision in IaaS Cloud Markets

  Gang Fang / Zhengce Cai / Xianwei Li | DOAJ | 2017
 9.  

  Research and Application of an Intelligent Decision Support System

  Xiaoqing Zhou / Zhiyong Zhou / Jianqiong Xiao et al. | DOAJ | 2017
 10.  

  Research on the Construction of Sports Resources Information Platform Based on Big Data

  Wang Shuangming / Shi Jianwei / Fu Shiqiu et al. | DOAJ | 2018
 11.  

  The Portable Gas Analyzer Based on the Spectrum

  Xu Shuping / Xu Pei / Dong Qiyu et al. | DOAJ | 2018
 12.  

  Research on Digital Holographic 3D Reconstruction Software

  Ma Jing / Fu Yanfang / Tian Penghui | DOAJ | 2018
 13.  

  A Searchable Re-encryption Storage Method in Cloud Environment

  Wang Hui / Hong Bo / Tang Junyong | DOAJ | 2018
 14.  

  Fast Aerial UAV Detection Based on Image Segmentation and HOG-FLD Feature Fusion

  Li Xiaoping / Lei Songze / Wang Yanhong et al. | DOAJ | 2018

Ergebnisse anzeigen: 10 | 20 | 50

Feedback