Seite 1 von 72 Ergebnissen

Sortieren nach: Relevanz | Aktualität neu zuerst | Titel A-Z

 1.  

  Design of Multi-channel Temperature Control Inspection System Based on PLC

  Bi Xueqin / Zhang Liguang / Ma Xiaohui | DOAJ | 2017
 2.  

  Modeling of High-Frequency Low Voltage Power Line Carrier Communication Channel

  Li songnong / Liu Dong / Sun Hongliang et al. | DOAJ | 2017
 3.  

  Research on AORBCO Model and It’s Description Language

  Zhi Min / Luo Junmin / Gao Wuqi | DOAJ | 2018
 4.  

  Research on Low Voltage Power Line Carrier Communication Test Environment

  Sun Hongliang / Li songnong / Ye Jun et al. | DOAJ | 2017
 5.  

  Research on the Construction of Sports Resources Information Platform Based on Big Data

  Wang Shuangming / Shi Jianwei / Fu Shiqiu et al. | DOAJ | 2018
 6.  

  The Portable Gas Analyzer Based on the Spectrum

  Xu Shuping / Xu Pei / Dong Qiyu et al. | DOAJ | 2018
 7.  

  Prediction of the Heat Load in Central Heating Systems Using GA-BP Algorithm

  Bingqing Guo / Jin Xu / Ling Cheng et al. | DOAJ | 2017
 8.  

  The Disease Assessment of Cucumber Downy Mildew Based on Image Processing

  Jingzhu Li / Peng Wang / Changxing Geng | DOAJ | 2017
 9.  

  Design of a WSN Node for Rice Field based on Hybrid Antenna

  Huaqiang Chen / Weixing Wang / Baoxia Sun et al. | DOAJ | 2017
 10.  

  The Remote Control System Based on the Virtual Reality

  Su Xiaohui / Dong Qiyu / Huang Mengyao et al. | DOAJ | 2018
 11.  

  3D Target Recognition Based on Decision Layer Fusion

  Ma Xing / Yu Fan / Yu Haige et al. | DOAJ | 2018
 12.  

  Research on Method of Rapid Software Development Based on Component Design

  Hu Jingyi / Lei Juchao / Wang Yaming et al. | DOAJ | 2018
 13.  

  The Research and Implementation of 3D Scene Simulation of Camouflage

  Yu Jun / Li Zhonghua / Hu Zhiyi et al. | DOAJ | 2018
 14.  

  Research on Digital Holographic 3D Reconstruction Software

  Ma Jing / Fu Yanfang / Tian Penghui | DOAJ | 2018
 15.  

  Fast Aerial UAV Detection Based on Image Segmentation and HOG-FLD Feature Fusion

  Li Xiaoping / Lei Songze / Wang Yanhong et al. | DOAJ | 2018
 16.  

  Research on Robust Model for Web Service Selection

  Wei Yanxi / Yu Fan / Ma Xing et al. | DOAJ | 2018
 17.  

  Quadrotor Formation Inversion Control Method Based on Unit Quaternion

  Wang Zhongsheng / Yang Sen / Dong Hairui | DOAJ | 2018
 18.  

  Design of Pellet Recycle Scraper System in Sand-Blasting Chamber

  Baoli Wang / Junli Wang / Zhao Zhipeng | DOAJ | 2018
 19.  

  Organic Garbage Disposal Equipment Management System Based on WSN

  Liu Bocheng / Cao Ye / Jialei Song | DOAJ | 2018
 20.  

  A Review on Prognostics and Health Management

  Hu Nannan / Su Xiaohao / Baolong Liu | DOAJ | 2018
 21.  

  Design of Monitoring System for Rural Drinking Water Source Based on WSN

  Zexin Lin / Weixing Wang / Huili Yin et al. | DOAJ | 2017
 22.  

  Study on The Mechanical Properties of Hydrostatic Guide-way

  Enxiu Shi / Rongshen Zhang / Hailong Wang | DOAJ | 2017

Ergebnisse anzeigen: 10 | 20 | 50

Feedback