Page 1 from 2,597 hits

Sort by: Relevancy | Date newest | Title A-Z

Filter results

External sources

Searching...
 1.  

  Chao hua yue kan

  TIBKAT | Di 1 juan, di 1 qi-di 3 juan, di 1 qi ; damit Erscheinen eingestellt
 2.  

  Jia ting yi yao

  TIBKAT | Di 1 juan, di 1 qi-di 1 juan, di 7 qi [?]
 3.  

  Jia ting yi yao

  TIBKAT | Fu kan di 1 qi-di 15 qi ; damit Erscheinen eingestellt
 4.  

  Chinese science bulletin

  Catalogue agriculture | 34.1989 - 59.2014
 5.  

  Nü qing

  TIBKAT | Minguo 36 nian 11, 12 yue he kan [November/Dezember 1947] [?] ; di 1 juan, di 1 qi-di 2 juan, di 6 qi [?]
 6.  

  Jiang xi fu nü

  TIBKAT | Chuang kan hao-di 8 juan, di 5 qi ; damit Erscheinen eingestellt
 7.  

  Jin ling nü zi shen xue nian kan

  TIBKAT | Di 1 qi-di 7 qi ; damit Erscheinen eingestellt
 8.  

  Jin ling nü zi shen xue ji kan

  TIBKAT | 1937 nian chun ji [Frühling 1937] [?]
 9.  

  Jin ling nü zi wen li xue yuan xiao kan

  TIBKAT | Di 15 qi [?] ; [Neue Folge], chuang kan hao-di 153 qi ; damit Erscheinen eingestellt
 10.  

  Jia ting

  TIBKAT | Di 3 juan, di 1 qi [?]-di 16 juan, di 4 qi ; damit Erscheinen eingestellt
 11.  

  Zhong guo nü qing nian

  TIBKAT | Chuang kan hao(Minguo 29 nian 3 yue [März 1940])-di 4 juan, di 3, 4 qi he ding (Minguo 32 nian 10 yue [Oktober 1943]) [?]
 12.  

  Zhong hua Ji du jiao nü qing nian hui hui wu niao kan

  TIBKAT | Minguo 19 nian 11 yue [November 1930] [?]-Minguo 21 nian 10 yue [Oktober 1932] [?]
 13.  

  Ban yue

  Zhou, Shoujuan | TIBKAT | Di 1 juan, di 1 hao-di 4 juan, di 24 hao [?]
 14.  

  Zhong guo fu nü

  TIBKAT | Chuang kan hao-di 3 juan, di 1 qi [?]
 15.  

  Shan dong fu nü

  TIBKAT | Di 1 qi-di 4 qi [?]
 16.  

  Jia ting xing qi

  You, Huaigao | TIBKAT | Di 1 juan, di 1 qi-di 2 juan, di 14 qi [?]
 17.  

  An hui fu nü

  TIBKAT | Di 2 qi [?]-di 4, 5 qi he kan [?]

Number of results: 10 | 20 | 50